Boomfeestdag 2019

Wethouder Ton van Amerongen plantte vandaag de eerste plant aan Het Zichtbord in Swifterbant. Hij deed dit samen met de kinderen van basisschool De Golfslag uit Swifterbant. Dit jaar doen in de gemeente 12 scholen mee. Deze hebben zich verdeeld over zeven locaties.

Boomfeestdag is een landelijk initiatief, bedoeld om kinderen natuur bewuster te maken. Jaarlijks planten ruim 100.000 kinderen op Boomfeestdag bomen en planten langs straten en pleinen, in parken en bossen, verspreid over het hele land.  De kinderen dragen een steentje bij aan het behalen van de klimaatdoelen, want de aanplant van bomen en planten helpt bij het halen van deze klimaatdoelen.

Kinderen van basisschool De Golfslag uit Swifterbant assisteren wethouder Ton van Amerongen bij het planten van de eerste plant