Lever een waardevolle bijdrage aan onze samenleving

Een samenleving kan niet zonder de inzet van vrijwilligers

Word ook vrijwilliger

Vrijwilligerswerk is werk dat je onbetaald en onverplicht doet, voor anderen of voor de samenleving. Vrijwilligerswerk levert een waardevolle bijdrage aan onze samenleving. Er zijn heel veel activiteiten die niet uitgevoerd kunnen worden zonder inzet van vrijwilligers.

Daarnaast zorgt vrijwilligerswerk voor sociale samenhang en leefbaarheid binnen de gemeente Dronten. Vrijwilligerswerk wordt niet voor niets het cement van onze samenleving genoemd.

Veelgestelde vragen

Je wordt als vrijwilliger beschouwd als je onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht voor anderen of voor de samenleving.

Het is niet precies te zeggen wat wel en wat geen vrijwilligerswerk is. In het algemeen gelden de volgende voorwaarden voor vrijwilligerswerk:

  1. Het werk is in het algemeen belang of in een bepaald maatschappelijk belang.
  2. Het werk heeft geen winstoogmerk.
  3. Het werk kost de arbeidsmarkt geen banen en komt niet in de plaats van een betaalde baan.

Vanaf het jaar waarin je 16 jaar wordt.

Heb je een uitkering en wil je vrijwilligerswerk gaan doen? Kijk op www.uwv.nl aan welke voorwaarden je voor vrijwilligerswerk moet voldoen.

Voor kosten die je als vrijwilliger maakt, kan je soms een vergoeding krijgen.

Een afsprakennota. Daarin staan je naam en contactgegevens, de aard, duur en frequentie van het werk, de eventuele vergoeding, de plaats binnen de organisatie, je contactpersoon, vorming en rechten en plichten.

Bij de start krijg je een contactpersoon toegewezen. Die persoon zorgt voor de nodige begeleiding, ondersteuning en inwerking.

Vrijwillig openbaar groen adopteren

Wil je jouw woonomgeving opfleuren? Adopteer dan een stuk openbaar groen. Je neemt samen met enkele buurtbewoners een stuk groen onder je hoede. Samen kies je het type beplanting en voer je de beplanting en het onderhoud uit. De gemeente Dronten draagt bij in de kosten. Het team van Samen Actief kan je precies vertellen wat wel en wat niet mogelijk is.

Contact