Versterk de biodiversiteit in jouw eigen buurt

Steeds meer inwoners en bedrijven nemen initiatief om de biodiversiteit te versterken. Doe jij ook mee?

De biodiversiteit staat onder druk, ook in de gemeente Dronten. Er zijn steeds minder geschikte leefgebieden voor planten en dieren. Daarom vinden wij het belangrijk om te werken aan betere en meer geschikte plekken waar planten en dieren kunnen leven. En dat is ook goed voor ons mensen!

Samen met je buren kun je de biodiversiteit in je buurt versterken door de inrichting van jouw leefomgeving (bijvoorbeeld het openbaar groen) aan te passen of andere maatregelen te nemen die het leefgebied van planten en dieren verbeteren. Denk daarbij aan:

  • het vervangen van tegels door planten
  • het rommelig maken van tuinen en groenstroken
  • het zorgen voor eten voor bijen
  • het ophangen van een nestkast
  • het maken van een egelsnelweg
  • het maken van een composthoop

Budget voor (groene) bewonersinitiatieven

Inwoners met een goed idee voor hun wijk of buurt kunnen dit melden bij Samen Actief. Wij adviseren initiatiefnemers en faciliteren initiatieven door bijvoorbeeld mensen aan elkaar te verbinden en een financiële bijdrage te leveren.

Voor groene bewonersinitiatieven die bijdragen aan de biodiversiteit is er een extra budget van € 1000 beschikbaar.

Steeds meer inwoners nemen initiatief om de biodiversiteit in eigen tuin of in de openbare ruimte te versterken. We nodigen je van harte uit om ook bij te dragen aan biodiversiteit!

Wanneer verstrekt gemeente Dronten budget voor initiatieven die de biodiversiteit versterken?

Randvoorwaarden biodiversiteit

Het initiatief
• levert meerdere jaren een duidelijke bijdrage aan de biodiversiteit en het ecosysteem waarvan de locatie onderdeel uitmaakt (denk bijvoorbeeld aan het inzaaien van zaad van planten die van nature in Nederland – op rijkere gronden – voorkomen*
• dient in de volle grond te worden gerealiseerd (bijv. hanging baskets vallen er niet onder)

Overige randvoorwaarden
Naast bovenstaande randvoorwaarden zijn de spelregels bewonersbudget van toepassing.

Wensen
Het gebruik van inheemse kruiden bij bloemenweiden heeft onze sterke voorkeur. Inheemse kruiden leveren een veel grotere bijdrage aan de biodiversiteit/het ecosysteem dan soorten die niet van nature in Nederland of de regio voorkomen. We adviseren daarom gebruik te maken van inheemse kruidenmengsels die passen bij de omstandigheden van de locatie.
Mocht je advies hierover willen ontvangen laat het ons dan weten. We kijken graag samen naar jou naar succesvolle mogelijkheden.

*) Geschikte soorten zijn o.a. rode klaver, kleine ratelaar, knoopkruid, gele morgenster, vogelwikke, moerasrolklaver, duizendblad, pastinaak, gewone brunel, scherpe boterbloem, boerenwormkruid, gewone margriet.

Tips voor meer biodiversiteit

Steeds meer inwoners nemen initiatief om de biodiversiteit in eigen tuin of in de openbare ruimte te versterken. We nodigen je van harte uit om ook bij te dragen aan biodiversiteit!

Biodiversiteit is een term die we gebruiken om de rijkdom van de natuur aan te duiden. Het gaat daarbij om de grote verscheidenheid aan dieren, planten, leefgebieden, genen en al hun onderlinge relaties. Van bloemen en bijen tot bacteriën en bossen. Biodiversiteit is onmisbaar voor ons voedsel, ons water, onze medicijnen, de economie en landschappen. Het beschermt ons ook tegen de negatieve gevolgen van de klimaatverandering zoals wateroverlast, droogte en hitte.

Het gaat niet goed met de biodiversiteit. Niet alleen wereldwijd maar ook lokaal. Insecten, vogels en bodembiodiversiteit: veel soorten zijn in de afgelopen tientallen jaren in aantal fors afgenomen.

Wij willen ruimte bieden voor planten en dieren in onze gemeente. Waarom? Vooral omdat het onze verantwoordelijkheid is om goed te zorgen voor ‘onze’ planten en dieren. De natuur is essentieel voor ons welzijn, welbevinden en onze welvaart.

Bestuiving, de vruchtbaarheid van de bodem of het voorkomen van plagen zijn noodzakelijk voor ons voedsel. Een aantrekkelijk landschap en gevarieerd groen dragen bij aan gezondheid en woonplezier.

Samen met inwoners, (agrarische) bedrijven, instellingen en andere overheden werken we aan biodiversiteit in de gemeente Dronten. Samen hebben we een groter bereik en meer impact. Dat is effectief én nodig voor een duurzame toekomst voor onze kinderen.    

Op www.maakgrijsgroener.nl vind je tips over hoe je in jouw omgeving, tuin of balkon kunt bijdragen aan biodiversiteit. 

Op www.mijnvogeltuin.nl ontdek je welke vogels er in je buurt leven en ontvang je tips over hoe je kunt bijdragen aan een geschikte leefomgeving voor deze soorten.

Landschapsbeheer Flevoland organiseert jaarlijks een aantal natuurwerkdagen. Je kunt daaraan als vrijwilliger meedoen en samen werken aan bijvoorbeeld bosonderhoud en het versterken van biodiversiteit. Voor meer informatie zie ‘Dat doen we samen’.

Maandelijks een portie natuur?

Wil je meer tips en inspiratie om de natuur te beleven? Meld je dan aan voor de maandelijkse IVN Mens en Natuur nieuwsbrief. Je ontvangt e-mail updates met interessant natuurnieuws, win-acties, de leukste natuuractiviteiten en -excursies, eenvoudige doe-het-zelf tips, vacatures en meer. Mis niets!

Vrijwillig openbaar groen adopteren

Wil je jouw woonomgeving opfleuren? Adopteer dan een stuk openbaar groen. Je neemt samen met enkele buurtbewoners een stuk groen onder je hoede. Samen kies je het type beplanting en voer je de beplanting en het onderhoud uit. De gemeente Dronten draagt bij in de kosten. Het team van Samen Actief kan je precies vertellen wat wel en wat niet mogelijk is.