Samen Actief in wijk en buurt

Voor bewonersinitiatieven in de gemeente Dronten

Als inwoner van de gemeente Dronten kan je met een goed idee of initiatief voor jouw wijk of buurt terecht bij Samen Actief. Samen Actief is een initiatief van de gemeente, partners en organisaties. Wij helpen je om jouw initiatief verder te brengen en faciliteren bij de realisatie. We doen dit vanuit het principe: de gemeente levert de basis, de inwoners de plus. De plus is een kans, geen verplichting.

Ideeën mogen over allerlei onderwerpen gaan. Denk aan het inrichten en onderhouden van het groen in de wijk, het organiseren van sportactiviteiten, hangende bloembakken of samen klussen voor de wijk.

De rol van de overheid verandert

Grotere invloed van bewoners op de leefomgeving

De rol van de overheid verandert. Hierdoor verandert ook de betrokkenheid en mogelijkheden van burgers. Jouw invloed als inwoner van Dronten op je eigen directe woon- en leefomgeving wordt steeds groter, bijvoorbeeld door het nieuwe medialandschap.

Samen Actief stimuleert daarom de samenwerking en verbinding op wijk- en buurtniveau en helpt om de betrokkenheid en participatie in wijk en buurt te vergroten. Tussen inwoners, gemeente, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven.

Er is meer mogelijk dan je denkt!

Voorbeelden waarbij Samen Actief kan helpen

Klimaatactief

Maak je omgeving klimaatbestendig door bijvoorbeeld garageboxen te voorzien van groene daken of klimaat- adaptieve opritten of geveltuintjes.

Een fleurige straat of buurt

Fleur je straat op met bloembakken, hanging baskets of geveltuintjes. Organiseer een ‘groendag’ met de buurt.

Kinderen veilig op straat

Maak het spelen op straat voor de kinderen veilig. Met Victor Veilig en goede buurtafspraken rondom doorgaand verkeer kom je een heel eind.

Volkstuin of pluktuin

Verbouw samen met de buurt groenten, fruit en bloemen op biologische wijze. Een beter contact met je buren lukt hiermee zeker!

Bomen planten

Meer kleur in de straat krijg je door het planten van een boomtuintje. Is er een bijzondere herinnering? Plant samen met jouw buurt een herinneringsboom.

Adoptiegroen

Adopteer een stuk grond van de gemeente en zorg zelf voor de beplanting en het onderhoud. Samen met de buurt ontstaat een verzorgd stukje groen.

Speeltuintjes

Knap bestaande speeltuintjes samen op. Er zijn wel voorwaarden ten aanzien van bijvoorbeeld de veiligheid.

Buurtpreventie

Een wijk veiliger maken lukt heel goed door middel van digitale buurtpreventie. Door met de buurt een WhatsApp-groep te starten maak je de buurt veiliger.

Tijdelijk grondgebruik

Heb je een idee om een braakliggend stuk grond creatief te gebruiken? Vraag gerust eens naar de mogelijkheden.

In actie tegen afval

Zwerfafval ruimen? Bij Samen Actief kan je terecht voor het lenen van afvalgrijpers, vuilniszakken en handschoenen. Of adopteer een extra afvalbak in de wijk.

In actie tegen hondenpoep

Maak afspraken met jouw buurt om de overlast van hondenpoep terug te dringen of spreek met de buurt een ‘hondenpoep vrije zone’ af.

Een goed idee?

Wij staan klaar met tips en trucs

Inwoners met een goed idee voor hun wijk of buurt kunnen hun initiatief melden bij Samen Actief. Wij voorzien je van tips en trucs. Ook helpen wij bij het vinden van de juiste contactpersonen om jouw idee te realiseren. Hiertoe wordt bijvoorbeeld samengewerkt met partners als de politie, OFW en De Meerpaal.

Daarnaast kijken we mee naar de financiële mogelijkheden. Gelukkig is er lang niet altijd geld nodig om een initiatief te realiseren. Soms is dat wel het geval en dan is het goed om te weten dat het mogelijk is om bewonersbudget aan te vragen.

Samen Actief in de media

Houd ons in de gaten!

In de FlevoPost vind je onze rubriek “Bewonersinitiatief in beeld”. Er hebben al heel wat initiatieven de revue gepasseerd. Wil je de interviews uit de FlevoPost nog eens teruglezen? Je vind ze op de downloadpagina.

Volg ons op sociale media voor het laatste nieuws, recente ontwikkelingen en actief in jouw wijk. Wij vinden het ook erg leuk als gerealiseerde ideeën en bewonersinitiatieven worden gedeeld op sociale media!