De uitvoerende en signalerende rol van wijknetwerken

Samen gaan we op zoek naar oplossingen

Elke wijk binnen de gemeente Dronten heeft een eigen wijknetwerk. Het wijknetwerk kent de wijk goed: de problemen maar ook de oplossingen. Wijknetwerken signaleren zaken die bewoners belangrijk vinden, ontwikkelingen die in wijken en buurten gaande zijn en kansen die zich voordoen. De wijkwerkers van het wijknetwerk zijn professionals uit verschillende organisaties zoals de woningbouwvereniging OFW, de afdeling welzijn van De Meerpaal, verenigingen Dorpsbelangen, de politie en natuurlijk de gemeente zelf.

Behoefte aan hulp of begeleiding?
Samen zoeken we naar de mogelijkheden!

De weg naar een passende oplossing

In gesprek met een wijkwerker bespreken we de situatie en bekijken we, in overleg met jou, wat je nodig hebt. We kijken daarbij niet alleen naar problemen, maar vooral ook naar mogelijkheden. Samen gaan we op zoek naar oplossingen. Bijvoorbeeld door het inschakelen van familie, buren, vrienden, mantelzorgers of vrijwilligers.

Wijkwerkers weten bijvoorbeeld veel over jeugdhulp, werken, dagbesteding, wonen, mensen met een beperking, huiselijk geweld en gezondheidszorg. Door samen te werken wordt er gezocht naar een oplossing en krijg je de weg gewezen naar een passende ondersteuning voor jouw vraag.

Wijkteampartners

Contact

Ik wil ondersteuning aanvragen

 U kunt op de volgende manieren ondersteuning aanvragen:

  • U kunt digitaal uw melding indienen via een E-formulier. Er is een formulier voor Jeugdhulp en voor Wmo
  • U doet een telefonisch verzoek. U kunt hiervoor bellen met de gemeente via het nummer 14 0321.
  • U maakt een afspraak bij de balie van het gemeentehuis en u doet uw verzoek mondeling.
  • U kunt uw verzoek per post versturen. U kunt uw brief sturen naar Gemeente Dronten, Postbus 100, 8250 AC Dronten.

Na de aanvraag volgt er een gesprek met u en eventueel uw netwerk met een medewerker van de gemeente. Dit gesprek kan telefonisch of bij u thuis plaatsvinden. Deze medewerker wordt ook wel een gids genoemd. Tijdens dit gesprek brengt de gids de situatie in kaart. De gids kijkt samen met u naar de hulp die passend is in de situatie. Dit hoeft niet altijd een maatwerkvoorziening te zijn. Een algemene voorziening kan ook passend zijn.