Boudewijnlaan, Buitengebied, Dronten

Omschrijving

Start juni 2019
Straat Boudewijnlaan, Haringweg, Garnaalweg, Spieringweg en Palingweg
Buurt Buitengebied
Plaats Dronten

Aantal vrijwilligers die meewerkten aan dit initiatief
40

Voor wie
Buurtbewoners Vis – Fruitbuurt

Omschrijving van de plek
Erf van de buurman en Zwaan outdoor

Omschrijving initiatief/activiteit
Puzzelrit en survivalen

Financiering
Bewonersbudget en eigen middelen

We hebben voor het buurtfeest 2022 het thema gekozen ‘Een kleurrijke buurt’ en is mede gebaseerd op de diverse samenstelling van de buurt, het
landschap dat in het voorjaar veel kleur krijgt door de bloeiende tulpen, bloeiende boomgaarden en ingezaaide akkers. Voortbordurend op het thema is gekozen om de kleurrijke buurt vast te leggen in de vorm van schilderijen met bloeiende tulpen. Van grote fruitkisten zijn tafels gemaakt waarop de schilderpanelen, pencelen en verf zijn klaargezet. De gemaakte kunstwerken werden opgehangen aan de wand van fruitkisten die speciaal was neergezet