Burenactiviteit De Bunder, De Landmaten in Dronten

Omschrijving

Start 2023
Straat De Bunder
Buurt De Landmaten
Plaats Dronten

Aantal vrijwilligers die meewerkten aan dit initiatief
34

Voor wie
Buurtbewoners

Omschrijving van de plek
In de straat

Omschrijving van het initiatief
Het was wederom een groot succes om samen met de buurt een activiteit te organiseren (vogelhuisjes maken) met aansluitend een barbecue.

Financiering
Bewonersbudget en eigen inbreng