Buurtpleintje Het Toplicht, Dronten

Omschrijving

Start voorjaar 2019
Straat Het Toplicht
Buurt De Boeg
Plaats Dronten

Aantal vrijwilligers die meewerkten aan dit initiatief
25

Voor wie
Bewoners van Het Toplicht

Omschrijving van de plek
Buurtpleintje Het Toplicht

Omschrijving initiatief/activiteit
Samen met de buurtbewoners een gezellig pleintje aanleggen

Financiering
Bewonersbudget en eigen middelen