De Fruitboog in Swifterbant

Omschrijving

Start maart 2018
Straat Hoek Kruis- en Voetboog
Buurt Spelbuurt
Plaats Swifterbant

Aantal vrijwilligers die meewerkten aan dit initiatief
50

Voor wie
Alle bewoners in Swifterbant

Omschrijving van de plek
Het stukje groen tussen de Voet- en Kruisboog

Omschrijving initiatief/activiteit
Bewoners van de Kruis- en Voetboog hebben gezamenlijk een pluktuin aangelegd in hun buurt. Er zijn diverse fruitbomen gepland en ook worden er verschillende soorten groenten verbouwd. De tuin wordt duurzaam onderhouden door bewoners. Alle bewoners uit Swifterbant zijn in goed overleg welkom om van de Fruitboog te genieten en/of te helpen met het onderhoud. Het samen werken en genieten in de Fruitboog vergroot de verbinding tussen bewoners maar ook tussen verschillenden instanties zoals Natuur en milieu Flevoland, de woningbouwvereniging en de gemeente.

Financiering
Bewonersbudget, Leefbaarheidsfonds en eigen middelen