De Schalm, Oud Dronten, Dronten

Omschrijving

Start september 2020
Straat De Schalm
Buurt Oud Dronten
Plaats Dronten

Aantal vrijwilligers die meewerkten aan dit initiatief
25

Voor wie
Buurtbewoners De Schalm en voorbijgangers

Omschrijving van de plek
Langs de straat nabij het speeltuintje

Omschrijving initiatief
De Schalm is gebouwd in 1974 en kent een groene omgeving. De huizen zijn onder architectuur gebouwd met vermelding ‘wonen in het bos’. Opvallend zijn de kenmerkende Akkersteeën (woningen) van De Schalm. In het ontwerp destijds van de architect staan de akkersteeën rondom een speelplein en is de huidige bebossing zoveel mogelijk gespaard gebleven. De Akkerstee is een heerlijk leefbaar huis met binnen en buiten fris wit metselwerk. Dat het prettig wonen is blijkt wel uit het feit dat in sommige woningen nog de eerste bewoners wonen. Verder is een toestroom van jonge gezinnen te zien waardoor de straat echt een mix kent van jong en oud. De verwachting is ook dat het aantal kinderen in de straat toeneemt. Omdat het voorbestaan van de speeltuin onder druk stond is in de afgelopen jaren een werkgroep speeltuin opgericht waarbij er samen met de gemeente Dronten / Samen Actief is gekeken hoe we invulling kunnen geven aan de speeltuin en openbaar groen. De uitgevoerde acties van de bewoners hebben bijgedragen aan een bijzondere ontmoetingsruimte zoals die er nu ligt. Centraal in de speeltuin is een grote ontmoetingstafel gerealiseerd en in de ‘betonnen bak’ staan bij- en vlindervriendelijke beplanting, fruitbomen en een schitterend insectenhotel. Het onderling contact heeft er voor gezorgd dat er jaarlijks meerdere activiteiten worden gehouden in de straat. Een buurt BBQ, werkdag groen (onkruidvrij maken van de speeltuin en groenvoorziening) en kerstboomversiering. En met een warme dag een spontane borrel of gezamenlijke maaltijd.
Mede door deze activiteiten is het voor nieuwe bewoners gemakkelijk om op een laagdrempelige wijze kennis te maken met de bewoners van de straat. De huidige speeltuin wordt dagelijks bezocht door spelende kinderen van bewoners en of omliggende kinderdagverblijven en gastouderopvang. Ook zijn er regelmatig passanten die even uitrusten bij de ontmoetingstafel. De speelruimte is schoon en ligt er verzorgd bij. En het is een openbare ruimte waar jong en oud elkaar kan ontmoeten. Zowel de naam De Schalm als de wijze waarop de woningen in de straat zijn gebouwd, verwijst naar een (scheeps)ketting of schakel. Meerdere schalmen aan elkaar verbonden vormen een ketting. Er heeft in het verleden een juwelier in de straat gewoond die een zilveren ‘schalm’ heeft gemaakt. Deze wordt nog steeds jaarlijks uitgereikt aan een bewoner die zich heeft ingezet voor de straat.

Financiering
Bewonersbudget en eigen middelen