De Schalm, Oud-Dronten, Dronten

Omschrijving

Start juni 2019
Straat De Schalm
Buurt Oud-Dronten
Plaats Dronten

Aantal vrijwilligers die meewerkten aan dit initiatief
29

Voor wie
Buurtbewoners De Schalm

Omschrijving van de plek
Bij het speeltuintje

Omschrijving initiatief/activiteit
’s Morgens na gezellig koffie te hebben gedronken werd begonnen met zwerfvuil en onkruid ruimen. Door de vele handjes was dit snel klaar. ’s Middags werd er pijl en boog geschoten, naar de oranje leeuwinnen gekeken en de barbecue aangestoken.

Financiering
Bewonersbudget en eigen middelen