De Zaaiviool, De Baan, Biddinghuizen

Omschrijving

Start juli 2018
Straat De Zaaiviool
Buurt De Baan
Plaats Biddinghuizen

Aantal vrijwilligers die meewerkten aan dit initiatief
75

Voor wie
Bewoners van de Zaaiviool

Omschrijving van de plek
De Zaaiviool

Omschrijving initiatief/activiteit
Bewoners hebben een diverse spelletjes met maaltijd georganiseerd om nieuwe bewoners beter te leren kennen. Er zijn veel veranderingen in deze buurt geweest vandaar er een leuke kennismaking met elkaar is georganiseerd.

Financiering
Bewonersbudget en eigen middelen