Het Tussendek, Centrum, Dronten

Omschrijving

Start juli 2018
Straat Het Tussendek
Buurt Centrum
Plaats Dronten

Aantal vrijwilligers die meewerkten aan dit initiatief
42

Voor wie
Bewoners Het Tussendek

Omschrijving van de plek
In het appartementencomplex

Omschrijving initiatief/activiteit
Zomeractiviteit, oud hollandse spelletjes en een BBQ.

Financiering
Bewonersbudget en eigen middelen.