Het Vaandel, Spelbuurt, Swifterbant

Omschrijving

Start juni 2018
Straat Het Vaandel
Buurt Spelbuurt
Plaats Swifterbant

Aantal vrijwilligers die meewerkten aan dit initiatief
26

Voor wie
Bewoners van Het Vaandel

Omschrijving van de plek
Het Vaandel

Omschrijving initiatief/activiteit
Bewoners hebben van de gesnoeide bomen plakjes hout gezaagd en hiervan insectenhotels voor in de straat gemaakt. Deze gezellige activiteit voor jong en oud zorgde voor verbinding tussen bewoners maar is ook goed voor de insecten en een gezonde fora en fauna in de straat.

Financiering
Bewonersbudget en eigen middelen