Majoraan, Kruidentuin, Dronten

Omschrijving

Start voorjaar 2019
Straat Majoraan
Buurt Kruidentuin
Plaats Dronten

Aantal vrijwilligers die meewerkten aan dit initiatief
30

Voor wie
Buurtbewoners Majoraan

Omschrijving van de plek
Bij de speeltuin

Omschrijving initiatief/activiteit
Het aanleggen en onderhouden van twee bloementuintjes bij de speelplaats in de Majoraan.  Er zijn een insectenhotel, vlinderkast en nestkastjes opgehangen. Een  paar keer per jaar wordt het onderhoud aan de tuintjes gezamenlijk uitgevoerd. In de zomermaanden worden er regelmatig bosjes bloemen geplukt en gegeven aan bewoners van de Majoraan. In 2023 willen we samen met de kinderen uit de Majoraan bosjes bloemen maken en aan alle bewoners geven

Financiering
Bewonersbudget en eigen middelen