Ontmoetingsplek Kaapstander, Oud-Dronten in Dronten

Omschrijving

Start 2022
Straat Kaapstander
Buurt Oud Dronten
Plaats Dronten

Aantal vrijwilligers die meewerkten aan dit initiatief
30

Voor wie
Bewoners en voorbijgangers

Omschrijving van de plek
Midden in het hofje in de straat

Omschrijving van het initiatief
Na een enquête in de buurt met de vraag wat de buurt wil en of ze bereid zijn te helpen is dit mooie initiatief van de grond gekomen. Veel ouderen misten spelende kinderen, bewoners wilden graag een groene ontmoetingsplek voor kinderen en volwassenen. We hebben een plan gemaakt en zijn met zijn allen aan de gang gegaan. Van oude stoeptegels hebben we een muurtje gebouwd, we hebben gras gezaaid en bollen geplant. Het duikelrek komt van de gemeentewerf. In het voorjaar ziet het hier paars van de sieruien.
Het nieuwe hofje komt de saamhorigheid in de buurt ten goede. Bij droog weer pakt de één de tuinslang, de ander de bosmaaier. Iedereen doet iets. We willen nog graag een insectenhotel maken. De buurt is uitnodigender geworden, je komt nu echt thuis.

Financiering
Bewonersbudget