Ultramarijn, De Gilden, Dronten

Omschrijving

Start november 2018
Straat Ultramarijn
Buurt De Gilden
Plaats Dronten

Aantal vrijwilligers die meewerkten aan dit initiatief
24

Voor wie
Bewoners Ultramarijn

Omschrijving van de plek
Voedselbos

Omschrijving initiatief/activiteit
De Ultramarijn wilde samen met de buurt een bijdrage leveren aan het ecosysteem en de biodiversiteit van de woonomgeving en tevens een centrale ontmoetingsplek creëeren.

Financiering