Samen gezond en sportief in de wijk en buurt

Veel Drontenaren weten Samen Actief, het bewonersinitiatief in de gemeente Dronten, te vinden. Partners binnen het programma Gezonde Leefstijl Dronten, waaronder Meerpaal Welzijn en GGD Flevoland, willen graag bewoners betrekken bij hun gezonde leefomgeving. Een logische stap om samen op te trekken en Samen Actief tijdelijk uit te bereiden met de volgende uitdaging:

Hoe kun je jouw woon-, werk- en leefomgeving gebruiken om gezond en sportief bezig te zijn? Kom met je idee en maak kans op een financiële bijdrage!

DOE OOK MEE!
We bieden ruimte aan goede en inspirerende ideeën voor gezond en sportief gebruik van de woon-, werk- en leefomgeving. Hierbij kun je denken aan een moestuin, een blote voetenpad, een kookworkshop, gezonde hapjes in de straat, een ‘ontdek- en beweegroute’, een sportieve break met collega’s tijdens werktijd, sportieve activiteiten voor ouders langs de lijn op het sportveld of het organiseren van activiteiten in de speeltuin. Dit zijn enkele voorbeelden, we dagen je uit vooral je eigen creativiteit te gebruiken! Een idee kan apart worden ingediend, maar kan ook gezien worden als aanvulling op het bewonersbudget van Samen Actief. In totaal is er voor deze tijdelijke uitbreiding een budget van € 3.000,- te verdelen!

Hoe kun je jouw woon-, werk- en leefomgeving gebruiken om gezond en sportief bezig te zijn? Kom met je idee en maak kans op een financiële bijdrage!

VOORWAARDEN
Voorwaarden die gelden voor aanvragen zijn:

  • Het idee draagt bij aan samen gezond en sportief in de wijk en buurt;
  • Aanvragen die digitaal via het aanvraagformulier zijn ingediend worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld en getoetst aan de voorwaarden;
  • Er is een budget van € 3.000,- beschikbaar. Er is geen maximale bijdrage per idee vastgesteld. Zodra het budget is besteed kan er niet meer aangevraagd worden;
  • Het budget is niet bestemd om de omgeving in te richten met speel- of sporttoestellen, zoals een basketbalpaal of een voetbaldoel;
  • Voorstellen die al via een andere wijze door de gemeente gefinancierd worden (bijv. subsidie) worden niet gehonoreerd;
  • Er moet duidelijk worden aangegeven wat de eigen bijdrage (in menskracht en eventueel financieel) van de initiatiefnemer(s) is;
  • Het idee wordt binnen een halfjaar na toekenning uitgevoerd binnen de gemeente Dronten;

Bij ingrepen in de openbare ruimte gelden de volgende extra voorwaarden:

  • Ideeën voor de herinrichting van een stukje openbare ruimte voor gemeenschappelijk gebruik in de wijk en buurt gaan in overleg met het team wijkgericht werken;
  • Er is een aantoonbaar breed draagvlak dat door de initiatiefnemers zelf gecreëerd wordt;
  • Over beheer en onderhoud worden afspraken gemaakt en vastgelegd;

Bij twijfel over de voorwaarden, overleg dan vooraf met Samen Actief om teleurstelling te voorkomen.

>> Download hier het aanvraagformulier

WIE KUNNEN ER INITIATIEVEN INDIENEN?

Iedereen kan een initiatief indienen die past bij samen gezond en sportief in de wijk en buurt. Niet alleen inwoners maar ook instellingen, organisaties en verenigingen binnen de gemeente Dronten kunnen digitaal een aanvraag doen, mits de aanvraag geen commercieel doel dient. Bij instellingen, organisaties en verenigingen wordt gedacht aan scholen, bibliotheken, kerken, scouting, bedrijven, sportverenigingen, etc.

HOE VINDT DE VERANTWOORDING PLAATS? 

Binnen 6 weken na afloop van de activiteit dient de declaratie te zijn ingediend. Door gebruik te maken van het digitale declaratieformulier samen met de originele rekeningen en bonnen, een kort verslag en minimaal vijf foto’s (bestandstype jpeg). De gemeente Dronten mag de foto’s gebruiken voor promotiedoeleinden. Op basis van deze verantwoording zal uitbetaling van de daadwerkelijke kosten plaatsvinden. Een voorschot aanvragen is niet mogelijk. Bij inzending van de verantwoording ga je akkoord met publicatie van het ingezonden stuk en de foto’s.

CONTACT

Samen gezond en sportief in de wijk en buurt is een samenwerking van het programma Gezonde Leefstijl Dronten en Samen Actief. Heb je nog vragen? Stuur dan een e-mail naar: samenactief@dronten.nl.

>> Download hier het aanvraagformulier