Bewonersinitiatief vanuit uw eigen buurt

Speelveld Philipsdaalder – Dukaat – Daalder

Dit project is gesloten voor reacties. De betrokkenen worden per mail op de hoogte gehouden van de voortgang. Heeft u vragen, stuur dan een mail naar speelplaatsen@dronten.nl

Beste buren,

Vorig jaar waren we gestart een buurtkennismaking te organiseren. Helaas zijn er sindsdien steeds maatregelen die ons hiervan weerhouden. We zijn voornemens dit later alsnog op te pakken, gezien het enthousiasme die we ontvingen. Echter willen we je voor nu eerst een nieuw initiatief voorleggen.

Door het zien van initiatieven elders in de wijk, zijn wij ook in gesprek gegaan met de gemeente. Het grote veld tussen de Dukaat, Philipsdaalder en Daalder leent zich goed voor heel veel mogelijkheden maar wordt nu nauwelijks benut. De groene ruimte heeft een bredere functie en is naast spelen ook bedoeld als een ontmoetingsplek voor omwonenden.

De gemeente is bereidwillig mee te denken en vanuit Samenactief is er een (klein) bewonersbudget aanwezig. Medewerkers zijn komen kijken om opties te bespreken. Deze willen we graag aan je voorleggen. (Klein)kinderen of geen kinderen, iedere mening van de buurtbewoners vinden we belangrijk!

In de basis wordt vanuit de gemeente gedacht aan een informele speelruimte waarbij het huidige speeltoestel wordt verwijderd en de locatie groen wordt ingericht waarbij het zijn speelwaarde behoud. Denk daarbij aan hoogteverschillen, een omgevallen boom, een wilgenhut, verstopplekjes in het groen, enz.  Daarnaast kan ook worden gedacht aan een moestuintje, fruitboompjes, bloemenpad, enz. Het onderhoud van deze laatste voorbeelden ligt dan overigens wel bij de omwonenden en niet bij de gemeente.

We willen je vragen om onderstaande vragen in te vullen. We maken gebruik van een bestaand format van de gemeente, maar er is genoeg ruimte om jullie ideeën te delen. Zo kun je ook een tekening, referentiefoto of een ander bestand uploaden.

Het projectteam binnen de gemeente is net als wij enthousiast. Bedenk wel of je ideeën realistisch en uitvoerbaar zijn 😉

We zien graag je reactie tegemoet!

Met een hartelijke groet,

Judith Hoekstra (Dukaat 59) en

Bianca Busser (Dukaat 80)

Graag reactie vóór 20 september 2021

Mijn idee voor Speelveld Philipsdaalder – Dukaat – Daalder

Het zou fijn zijn als

Gemeente, kun je ook helpen met

Als inwoner wil ik bijdragen door...

Mijn gegevens zijn:

Verplicht veld

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 3 files.