Buitenlokaal, Dronten

Omschrijving

Start vanaf maart 2018
Straat Buitenlokaal Beiersgulden
Buurt De Munten
Plaats Dronten

Aantal vrijwilligers die meewerkten aan dit initiatief

Voor wie
Buurtbewoners en basisschoolkinderen De Klimboom

Omschrijving van de plek
Moestuin aan de rand van De Munten 1

Omschrijving initiatief/activiteit
Moestuin onderhouden door de basisschooljeugd van De Klimboom

Financiering
Bewonersbudget en eigen middelen

In het voorjaar 2022 zijn we bij een aantal groepen op school op bezoek geweest om te vertellen over de
zaden, doppen van bonen en samen wat zaaien. Ook hebben we weer een lentefeest kunnen
houden, wat goed is bezocht, leuk dit weer te kunnen doen en dan de tuin in opbouw te laten zien
en weer mensen te kunnen ontvangen! Ook dit jaar mochten we weer veel slakken, ehh, verwelkomen. We zijn wederom in de weer
geweest met slakkenvallen, eierschalen, biervallen en nog veel meer van dat soort huis-, tuin- en
keukenmiddeltjes. Ook onze mol kon ons onvoldoende helpen (hij heeft wel een vaste plek
gevonden en hij haalt gelukkig niet al te veel overhoop). Het insectenhotel blijft een groot succes.
Heel veel metselbijen hebben ook dit jaar daar er een plekje gevonden. Dit jaar hebben we geen
bijen gehouden, wegens tekort aan kennis onder de ouders.