Buitenlokaal, Dronten

Omschrijving

Start vanaf maart 2018
Straat Buitenlokaal Beiersgulden
Buurt De Munten
Plaats Dronten

Aantal vrijwilligers die meewerkten aan dit initiatief

Voor wie
Buurtbewoners en basisschoolkinderen De Klimboom

Omschrijving van de plek
Moestuin aan de rand van De Munten 1

Omschrijving initiatief/activiteit
Moestuin onderhouden door de basisschooljeugd van De Klimboom

Financiering
Bewonersbudget en eigen middelen