De Bunder, Landmaten, Dronten

Omschrijving

Start oktober 2018
Straat De Bunder
Buurt Landmaten
Plaats Dronten

Aantal vrijwilligers die meewerkten aan dit initiatief
30

Voor wie
Bewoners De Bunder

Omschrijving van de plek
De Bunder

Omschrijving initiatief/activiteit
Kennismaken met de nieuwe buurtbewoners middels gezellige activiteiten en een gezamenlijke maaltijd. Er werden bloembakken voor om de lantaarnpalen gemaakt en vogelhuisjes voor in de tuinen. Ook aan de kinderen werd gedacht.

Financiering
Bewonersbudget en eigen middelen