De Meerkoet, De Fazant, Dronten

Omschrijving

Start september 2018
Straat De Meerkoet
Buurt De Fazant
Plaats Dronten

Aantal vrijwilligers die meewerkten aan dit initiatief
50

Voor wie
Bewoners De Meerkoet

Omschrijving van de plek
Pleintje in De Meerkoet

Omschrijving initiatief/activiteit
De straat werd opgeruimd en opgefleurd met 1 jarige plantjes. Na afloop van de werkzaamheden werd er gezamenlijk gegeten.

Financiering
Bewonersbudget en eigen middelen