Concourslaan, Manegewijk, Dronten

Omschrijving

Start september 2018
Straat Concourslaan
Buurt Manegewijk
Plaats Dronten

Aantal vrijwilligers die meewerkten aan dit initiatief
25

Voor wie
Bewoners Concourslaan

Omschrijving van de plek
Concourslaan

Omschrijving initiatief/activiteit
Een gezellige pizzamiddag voor de kinderen, met aansluitend een barbecue voor de overige bewoners.

Financiering
Bewonersbudget en eigen middelen