De Sikkel, De Drieslag, Dronten

Omschrijving

Start september 2019
Straat De Sikkel
Buurt De Drieslag
Plaats Dronten

Aantal vrijwilligers die meewerkten aan dit initiatief
20

Voor wie
Buurtbewoners De Sikkel

Omschrijving van de plek
In de straat

Omschrijving initiatief/activiteit
Als bewoners van De Sikkel willen we de biodiversiteit van het gemeenschappelijke terrein gefaseerd vergroten. We zijn hiermee op 28 september jl. begonnen met het aanleggen van een bollenstrook bij de ingang van het terrein. Hierbij waren meer dan 20 bewoners aanwezig. Vooraf en na afloop hebben nog gezellig koffie gedronken. Een van de bewoners zei dat we meer tijd in het koffie drinken gestoken dan in het werk zelf. Kortom het was een geslaagde ochtend in meerdere opzichten.

Financiering
Bewonersbudget en eigen middelen