De Zaaiviool, De Baan, Biddinghuizen

Omschrijving

Start december 2022
Straat De Zaaiviool
Buurt De Baan
Plaats Biddinghuizen

Aantal vrijwilligers die meewerkten aan dit initiatief
5

Voor wie
Bewoners van de Zaaiviool en omwonenden.

Omschrijving van de plek
Het stukje gemeente grond tussen de rijtjes seniorenwoningen.

Omschrijving initiatief/activiteit
Het plantsoen was gelegen tussen de achterzijde van het ene blok en de voorzijde van het andere blok. Tussen de blokken ligt een voetpad. De struiken werden steeds groter en daardoor was het lastig voor de hoveniers om te wieden, ze konden er niet goed bij. Een buurvrouw heeft toen de Gemeente Dronten benaderd om over de groenstrook in gesprek te gaan. Bewoners wilden graag rust, kleur en vlinders en insecten aantrekken. De grond bleek heel vruchtbaar dus maakten we een plan. Zo gezegd, zo gedaan. Een buurman, voormalig hovenier, dacht mee over het ontwerp en de schoondochter van een andere buurman kwam spontaan narcisbollen brengen. Toen het plan goedgekeurd was, kon het ruimen beginnen. Met hulp van een kraantje is een groot deel van het plantsoen gerooid, wat een werk! Vervolgens moest er nieuwe beplanting komen. Rozen voor de bijen en een vlinderstruik voor de vlinders. Ook hebben bewoners meerdere bessenstruiken gekocht, zodat de nieuwe border ook ‘eetbaar’ wordt. Onze wens is om nog een appel- en perenboom te verkrijgen. Als bewoners elkaar op het voetpad bij de border ontmoeten dan nodigt de nieuwe omgeving extra uit om een praatje te maken of om straks een besje te plukken, het verbindt!

Financiering
Bewonersbudget en eigen middelen