Dukaat, De Munten 1, Dronten

Omschrijving

Start juni 2018
Straat Dukaat
Buurt De Munten 1
Plaats Dronten

Aantal vrijwilligers die meewerkten aan dit initiatief
40

Voor wie
Bewoners Dukaat

Omschrijving van de plek
In de Dukaat

Omschrijving initiatief/activiteit
Diverse kinderspelen, vlees, barbecue, springkussen. Iedereen helpt mee en heeft een plezierige dag.

Financiering
Bewonersbudget en eigen middelen