De Munten, Dronten

Omschrijving

Start juni 2018
Straat Arendschelling/Drielander
Buurt De Munten 1
Plaats Dronten

Aantal vrijwilligers die meewerkten aan dit initiatief
60

Voor wie
Bewoners Arendschelling/Drielander

Omschrijving van de plek
Grasveld tussen Arendschelling en Drielander

Omschrijving initiatief/activiteit
De organisatie heeft teams samengesteld voor de verschillende spelletjes en aan het einde van de dag een BBQ met zijn allen.

Financiering
Bewonersbudget en eigen middelen