Gamander, Kruidenbuurt, Dronten

Omschrijving

Start maart 2018
Straat Garmander
Buurt Kruidenbuurt
Plaats Dronten

Aantal vrijwilligers die meewerkten aan dit initiatief

Voor wie
Voetbalveldje voor iedereen

Omschrijving van de plek
Grasveld Garmander

Omschrijving initiatief/activiteit
De buurjongetjes willen graag doeltjes op het grasveld om te kunnen voetballen en BBQ met de buurt.

Financiering
Bewonersbudget en eigen middelen