Fruitboog Swifterbant

Omschrijving

Start maart 2018
Straat Hoek Kruis- en Voetboog
Buurt Spelbuurt
Plaats Swifterbant

Aantal vrijwilligers die meewerkten aan dit initiatief
50

Voor wie
Alle bewoners in Swifterbant

Omschrijving van de plek
Het stukje gemeente groen tussen de Voet- en Kruisboog

Omschrijving initiatief/activiteit
Bewoners van de Kruis-, Voetboog en een gedeelte van Langs de bogen hebben gezamenlijk een fruittuin aangelegd en heeft de naam de Fruitboog gekregen. De Fruitboog staat op grond van de gemeente. Met behulp van Landschapsbeheer Flevoland is door de buren een levende heg van inheemse planten om de tuin aangelegd en staan een 10 tal verschillende soorten fruitbomen, verzameld uit alle windstreken. De buren hebben zelf hun best gedaan om de Fruitboog te vullen. Zo wordt het bereiken van het doel met minimale geld middelen gemakkelijk. Het leefbaarheidsfonds van de OFW heeft ervoor gezorgd dat de bewoners zelf bankjes, hekken en een pergola konden plaatsen. De tuin wordt duurzaam onderhouden door de bewoners. Daarnaast wordt er gras gemaaid en gesnoeid. Een gedeelte van het gras mag groeien en wordt door bewoners sporadisch gemaaid met de zeis. Het samen werken en genieten in de Fruitboog vergroot de verbinding tussen de bewoners. Iedereen is welkom om mee te komen helpen met het onderhoud. Aanmelden kan d.m.v. het sturen van je eigen mailadres naar fruitboog@gmail.com Foto’s : Meinica Zwart

Financiering
Bewonersbudget, Leefbaarheidsfonds en eigen middelen