Granietstraat, Oud Swifterbant, Swifterbant

Omschrijving

Start september 2018
Straat Granietstraat
Buurt Oud Swifterbant
Plaats Swifterbant

Aantal vrijwilligers die meewerkten aan dit initiatief
30

Voor wie
Bewoners van de Granietstraat

Omschrijving van de plek
Lichtmasten aan de Granietstraat

Omschrijving initiatief/activiteit
Bewoners hebben samen hun straat gezellig gemaakt door aan de lichtmasten bloembakken op te hangen.

Financiering
Bewonersbudget en eigen middelen