Oostergo, Kruidenbuurt, Dronten

Omschrijving

Start augustus 2018
Straat Oostergo
Buurt Kruidenbuurt
Plaats Dronten

Aantal vrijwilligers die meewerkten aan dit initiatief
30

Voor wie
Bewoners Oostergo

Omschrijving van de plek
Oostergo

Omschrijving initiatief/activiteit
Gezamenlijk met elkaar zwerfvuil ruimen in de buurt en daarna een gezellig feest met een diner.

Financiering
Bewonersbudget en eigen middelen