Hoornsgulden, De Munten, Dronten

Omschrijving

Start september 2019
Straat Hoornsgulden, Statengulden, Jansgulden en Rijnsegulden
Buurt De Munten
Plaats Dronten

Aantal vrijwilligers die meewerkten aan dit initiatief
75

Voor wie
Buurtbewoners Hoornsgulden, Jansgulden, Rijnsegulden, Statengulden

Omschrijving van de plek
Groenstrook voor de woningen

Omschrijving initiatief/activiteit
In september hebben de bewoners van de Hoornsgulden, Statengulden, Jansgulden en de Rijnsegulden een gezellige burendag gehad met springkussens, oud Hollandse spelen en een gezellige barbecue. Het was een zeer geslaagde dag en iedereen heeft genoten.

Financiering
Bewonersbudget en eigen middelen