Petuniaperk, Bloemenbuurt, Swifterbant

Omschrijving

Start mei 2018
Straat Petuniaperk
Buurt Bloemenbuurt
Plaats Swifterbant

Aantal vrijwilligers die meewerkten aan dit initiatief
30

Voor wie
Bewoners Petuniaperk

Omschrijving van de plek
Petuniaperk

Omschrijving initiatief/activiteit
Bewoners hebben samen hun straat gezellig gemaakt door aan de lichtmasten bloembakken op te hangen. Dit vergroot de saamhorigheid en fleurt de straat mooi op.

Financiering
Bewonersbudget en eigen middelen