Het Korhoen, De Fazant, Dronten

Omschrijving

Start april 2018
Straat Het Korhoen
Buurt De Fazant
Plaats Dronten

Aantal vrijwilligers die meewerkten aan dit initiatief
25

Voor wie
Bewoners Het Korhoen

Omschrijving van de plek
Pleintje het Korhoen

Omschrijving initiatief/activiteit
Versiering van de straat Het Korhoen met Koningsdag: nieuwe slingers maken.

Financiering
Bewonersbudget en eigen middelen