Tinnengietersgilde, De Gilden, Dronten

Omschrijving

Start april 2018
Straat Tinnengietersgilde
Buurt De Gilden
Plaats Dronten

Aantal vrijwilligers die meewerkten aan dit initiatief
16

Voor wie
Bewoners Tinnengietersgilden

Omschrijving van de plek
Tinnengietersgilde

Omschrijving initiatief/activiteit
De bewoners van de Tinnengietersgilde wilden graag de straat opvrolijken, kleurrijk maken en de saamhorigheid vergroten. In onderling overleg werden bakken en bloemen besteld.

Financiering
Bewonersbudget en eigen middelen