Met de komst van de waterspeelplaats aan de Kruizemunt, is er voorzien in de behoefte van kinderen om lekker te 'klooien met water en zand'. De speelplaats op dit centrale veld tussen de Kruizemunt en Rozemarijn moet gaan voorzien in de behoeften voor de jongste doelgroep. Denk mee over de gewenste invulling en deel je ideeën.
Een zogenaamde steunplek voor kinderen in de leeftijd 0-6 jaar. Hier geen spannende wijzigingen, maar vervanging van de huidige aanwezige toestellen. De bestaande cirkel willen we handhaven waarbij er ruimte is voor een toestel met verschillende functies. Wat mag daarbij volgens jou niet ontbreken?