Werkzaamheden speelplaatsen Lire, Mark en Escudo

Speelplaatsen De Munten II

De speelplaatsen in de wijk de Munten worden gerenoveerd. De speeltoestellen en de inrichting zijn aan vervanging en verandering toe. Op 18 april was er een inloopmiddag. Met de ideeën die daar zijn bedacht,  zijn samen met de uitkomst van de enquete nieuwe ontwerpen gemaakt. Deze ontwerpen ziet u hieronder.  U kunt op- en aanmerkingen maken.  Gebruik de QR code op het bordje bij de speelplaats om bij de voorlopige ontwerpen te komen van speelplaats waar u iets over wilt zeggen. Dat kan door een email te sturen naar speelplaatsen@dronten.nl.

Lire – werkzaamheden half verharding

De half verharding tussen en onder de bomen aan de Lire wordt verwijderd. Tijdens deze werkzaamheden kan deze speelplaats niet gebruikt worden. Na deze werkzaamheden start de herinrichting van de speelplaats. Ook dan kan de speelplaats niet gebruikt worden.

Lire – de speelplaats

Hier onder vindt u het voorlopig ontwerp dat gemaakt is op basis van uw bijdrage tijdens de inloopmiddag. Door middel van een bericht naar speelplaatsen@dronten.nl kunt u reageren op het ontwerp. Dat kunt u doen tot 13 november 2023. Uw op- en/of aanmerkingen bespreken we dan met de ontwerper. Daarna volgt het definiteve ontwerp en de realisatie van de speelplaats.

Escudo en Mark – speelplaatsen

Hier onder vindt u de voorlopige ontwerpen op basis van uw bijdrage tijdens de inloopmiddag. U kunt altijd aanvullende ideeën doorgeven via mailadres speelplaatsen@dronten.nl. Dat kunt u doen tot 13 november 2023. Uw op- en/of aanmerkingen bespreken we weer met de ontwerper. Daarna volgt het definitieve ontwerp en de realisatie van de speelplaatsen.

Kijk ook eens op de site Samen Actief onder initiatieven en de mogelijkheid om bewonersbudget aan te vragen voor uw initiatief.  Vele buurten gingen u al voor.

Heb je vragen, stuur dan een mail naar speelplaatsen@dronten.nl

Dit is de speelplaats aan de Mark. Dit wordt een steunplek met speelactiviteiten voor kinderen tot 8 jaar. Op het voorlopig ontwerp ziet u hoe het gaat worden. In plannen worden nieuwe bomen geplant. De huidige bomen zullen daarom gekapt en afgevoerd worden.

Dit is de speelplaats aan de Escudo. Dit wordt een steunplek met speelactiviteiten voor kinderen tot 8 jaar. Op het voorlopig ontwerp ziet u hoe het gaat worden. In plannen worden nieuwe bomen geplant. De huidige bomen zullen daarom gekapt en afgevoerd worden.

Dit is de speelplaats aan de Lire. Dit wordt een speelplaats met speelactiviteiten voor kinderen tot 12 jaar. Op het voorlopig ontwerp ziet u hoe het gaat worden.

Voorlopige ontwerpen speellocaties De Munten II

Hier worden de voorlopige ontwerpen getoond die naar aanleiding van uw inbreng op 18 april zijn gemaakt. Hierop kunt u nog uw reactie geven via een bericht naar speelplaatsen@dronten.nl.  Dat kan tot 13 november 2023. Na eventuele aanpassingen komen er definitieve ontwerpen en worden de nieuwe speellocaties gerealiseerd.

Speellocatie Lire

Speellocatie Escudo

Speellocatie Mark