Werkzaamheden speelplaatsen Lire, Mark en Escudo

Speelplaatsen De Munten II

De speelplaatsen in de wijk de Munten worden gerenoveerd. Uw op- en aanmerkingen zijn met de ontwerper besproken. Op een paar punten na, hebben de wensen kunnen realiseren. Vorig jaar november zijn de werkzaamheden gestart aan de Lire maar hebben door de weersomstandigheden wel vertraging opgelopen. Gebruik de QR code op het bordje bij de speelplaats om op de definitieve ontwerpen te zien hoe mooi het wordt.

Lire – de speelplaats

Hieronder vindt u het definiteve ontwerp dat gemaakt is op basis van uw bijdrage tijdens de inloopmiddag en naar aanleiding van uw op- en aanmerkingen. Tussen de bomen wordt een parcours geplaatst en er komt ook een duikelrekje terug. Er komen verschillende klimrekken, een glijbaan en een nestschommel zodat ieder kind er kan mee spelen. Het kunstgras ligt er inmiddels in. Nu moet de grond eromheen nog geëgaliseerd en ingezaaid worden. Dat gebeurt in de week van 6 mei.  In de week van 13 mei worden er houtsnipperpaadjes aangelegd naar het speelvlak. Er  moet er nog een keuring en overdracht van de aannemer naar de beheerder (gemeente ) plaatsvinden voordat er definitief gespeeld kan worden.

Escudo en Mark – speelplaatsen

Hier onder vindt u de ontwerpen op basis van uw bijdrage tijdens de inloopmiddag en uw op- en aanmerkingen. We hebben er voor gekozen om deze twee speellocaties ieder hun eigen invulling te geven zodat het speelaanbod in de wijk zo breed mogelijk is. De bomen die geplaatst worden zijn categorie 3 (niet hoger dan 8 meter).

Door ondergrondse omstandigheden moeten we voor het plaatsen van twee van de drie bomen van het definitieve ontwerp van de Escudo afwijken. Twee van de drie bomen komen op een andere plek te staan. Zie hervoor de plattegrond onder het kopje Escudo.

Aan de plaatsing van de speeltoestellen verandert niets: er komt een klimhuisje met een glijbaan, schommels voor de kleinsten en een caroussel die voor veel plezier zorgt.

Bij de Mark komt een meerpersonen wip,  schommels voor wat grotere kindjes en een balansparcours waarmee de motoriek geoefend kan worden. De werkzaamheden aan de Mark beginnen wanneer deze aan de Lire en Escudo grotendeels zijn afgerond. Helaas hebben we veel oponthoud door de slechte weersomstandigheden van afgelopen maanden. Alle werkzaamheden zijn doorgeschoven.

Heb je vragen, stuur dan een mail naar speelplaatsen@dronten.nl

Kijk ook eens op de site Samen Actief onder initiatieven en de mogelijkheid om bewonersbudget aan te vragen voor uw initiatief. Wilt u een buurt bbq, een picknicktafel voor gezellige onmoetingen of een kerstboom, dan bent u daar aan het juiste adres. Vele buurten gingen u al voor.

Dit is het definiteve ontwerp voor de  speelplaats aan de Mark. In plannen worden drie nieuwe bomen geplant (max 8 meter hoog).  Hier komt een schommel voor de wat grotere kinderen, een balanceerparcours, een meerpersonen wip. De ondergrond is deels gras en verharding waarop speelaanleidingen komen.

Door de weersomstandigheden is de start van de werkzaamheden vertraagd. Zodra de werkzaamheden aan De Lire en Escudo grotendeels zijn afgerond, wordt gestart met de werkzaamheden aan de Mark.

Door omstandigheden ondergronds wijkt de uitvoering van het definitieve ontwerp af voor de speelplaats aan de Escudo.

Bijgaand ziet u de nieuwe  tekening. Door kabels ondergronds  is besloten de bomen een andere plek te geven. Er komen nog steeds 3 bomen, waarvan er twee op een andere plek. Hierdoor ontstaat er in de noordwest hoek een kale hoek.  Met bewoners rond het plein is overeengekomen dat er een haagje komt en een extra speeltoestel voor de kleinsten.

Aan de speeltoestellen wordt niets verandert: er komt hier een schommel voor de kleinsten, een klimtorentje met glijbaan, een balanceerparcours en een caroussel.

Dit is het definitieve ontwerp voor de speelplaats aan de Lire. De bomen blijven staan en tussen de bomen komen behendigheidsparcours. In de ronding komt een speelpaneel en dorpswinkeltje voor de kleinsten. In het midden tussen de bomen komt een dubbel klimtoren met spinnet en met glijbaan, een draaicaroucel, een nestschommel zodat alle kindjes kunnen mee spelen en een cocowave schommel voor meerdere personen tegelijk. De ondergrond wordt deels gras en deel kunstgras.

Door de weerstomstandigheden is er vertraging opgetreden in de uitvoer.

Definitieve ontwerpen speellocaties De Munten II

Hier zijn de definitieve ontwerpen voor de Lire, Escudo en Mark  die naar aanleiding van uw inbreng op 18 april en uw op- en aanmerkingen zijn gemaakt. De werkzaamheden voor de renovatie staan gepland voor half januari 2024. Dit is onder voorbehoud van de weersomstandigheden.

Speellocatie Lire

Speellocatie Escudo

Speellocatie Mark