Hoe ziet de ideale speeltuin er uit ?

Speelplaatsen De Munten II

De speelplaatsen in de wijk de Munten worden gerenoveerd. De speeltoestellen en de inrichting zijn aan vervanging en verandering toe. Op 18 april was er een inloopmiddag in de school de Dukdalf aan het Beursplein 6 in Dronten. Deze is goed bezocht. Met de ideeën die daar zijn bedacht,  gaan we samen met de uitkomst van de enquete nieuwe ontwerpen maken. Deze ontwerpen laten we weer zien op deze site. U kunt dan nog op- en aanmerkingen maken.

Lire

De speelplaats in het midden van de wijk aan de Lire op de verhoging en de sportplek in de ronding tussen de leibomen, zijn aangewezen voor de doelgroep 0-12 jaar. Dit is in het Speelruimteplan bepaald. De doelgroep vanaf 12 jaar kan gebruik maken van het ernaast gelegen speelveld.

Escudo en Mark

De speelplaatsen aan de Mark en de Escudo zijn  aangewezen als steunplek voor de doelgroep 0-8 jaar. Een steunplek betekent dat we minder toestellen willen, maar maar wel meer mogelijkheden voor nieuwe speelactiviteiten. Door de inloopmiddag te bezoeken en/of de enquête in te vullen, helpt u ons met het maken van een nieuw ontwerp. Deze uitwerking (voorlopig ontwerp) op basis van uw bijdrage, leggen we vervolgens via deze pagina weer aan u voor.

U kunt altijd aanvullende ideeën doorgeven via mailadres speelplaatsen@dronten.nl. Behoefte aan een ontmoetingsplek voor de buurt of andere ideeën voor de leefbaarheid van de wijk? Geef het door en kijk op deze site ook eens naar de mogelijkheden voor bijvoorbeeld het bewonersbudget. Veel buurten zijn u al voorgegaan.

Heb je vragen, stuur dan een mail naar speelplaatsen@dronten.nl

Dit is de speelplaats aan de Mark. Dit wordt een steunplek met speelactiviteiten voor kinderen tot 8 jaar.

Dit is de speelplaats aan de Escudo. Dit wordt een steunplek met speelactiviteiten voor kinderen tot 8 jaar.

Dit is de speelplaats aan de Lire. Dit wordt een speelplaats met speelactiviteiten voor kinderen tot 12 jaar.

Enquete speellocaties De Munten II Escudo, Mark en Lire

Hoe verder?

Hartelijk dank voor het invullen van de enquete. Alle reacties vanuit de enquêtes worden met de input vanuit de inloopmiddag voor kinderen verwerkt in een ontwerp voor de wijk. Dit ontwerp wordt in een later stadium aan u als belanghebbende teruggekoppeld. Hiervoor dient u onder vraag 2 uw mailadres te hebben ingevuld.