Het gekozen ontwerp: natuurlijke uitstraling

Zaaiviool Biddinghuizen

In de buurt De Baan liggen speelplaatsen tussen De Deel en Zaaiviool. Dat zijn een speelplaats in een hofje tussen huizen in en een speelplaats in de groenstrook. Deze speelplaatsen zijn aan verandering toe. Renovatie en sanering van speellocaties in de gemeente Dronten zijn gebaseerd op het Speelruimteplan. Dit plan bepaalt in grote lijnen de koers die de gemeente volgt.

Zaaiviool in de groenstrook

De wensen van de kinderen en de omwonenden rond de Zaaiviool zijn opgehaald en verwerkt in het ontwerp voor een extra speelplek in de groenstrook. De keuze is gevallen op optie 1: de natuurlijke uitstraling. Op de afbeelding hiernaast kun je zien hoe het geworden is. Er komt een klimtorentje met glijbaan en schommels, een wip en een speelpaneel.

We hebben de speelplek wat meer naar het midden verplaatst om niet te dicht op de huizen te liggen.

Zaaiviool in het hofje tussen de woningen

Deze speelplaats krijgt een andere invulling.  De toestellen halen we hier weg omdat ze echt versleten zijn. In deze buurt ligt de speelplaats in de groen strook op korte afstand en is makkelijk bereikbaar.

Voor de bewoners van dit hofje geeft dit de mogelijkheid om op de plaats waar nu de speeltoestellen staan, een ontmoetingsplek te maken. Hecht je waarde aan sociaal contact in je buurt of straat ? Heeft u samen met uw buren een leuk idee voor uw straat of buurt, zoals een picknickbank, een buurtbbq of het plaatsen van een kerstboom? De gemeente biedt ruimte aan inspirerende ideeën van bewoners. Initiatieven die de gemeente niet alleen mooier, leuker en beter maken maar ook socialer en toekomstbestendig. Op de website vindt u alle informatie om je initiatief verder te brengen: kijk op www.samenactief.nl wat de mogelijkheden zijn. Wil je inspiratie op doen, dan ben je hier aan het goede adres!

U kunt altijd aanvullende ideeën doorgeven via mailadres speelplaatsen@dronten.nl of door het invullen van onderstaand formulier. Geef het door en kijk op deze site ook eens naar de mogelijkheden voor bijvoorbeeld het bewonersbudget.  Vele buurtbewoners gingen je al voor.

Gebruik de QR code op de bordjes bij de speeltuinen om op de hoogte te blijven.

Heb je vragen of een ander idee, stuur dan een mail naar speelplaatsen@dronten.nl

Inzenddatum:30 april 2024